สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 0-34327381-3

Zeal Chemicals Co.,Ltd

    บริษัท ซีล เคมีคอล จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2542 โดยเริ่มจากการจำหน่ายสินค้ากลุ่ม สีผง(Pigments), สารเติมแต่ง(Additives) และเคมีภัณฑ์ สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก, ยาง, สี และ หมึกพิมพ์ จากนั้นได้เริ่มผลิตสินค้าประเภทสีผง (Dry Color) และ สีเม็ด (Masterbatches) สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก ภายใต้ชื่อทางการค้า Black Horse Color มีบริการเทียบสีตามตัวอย่าง (Matching Color) และควบคุมการผลิตโดยผู้ชำนาญการ และตรวจสอบคุณภาพสีที่ผลิตโดยเครื่อง Spectrophotometer ของ Konica Minolta Japan

    บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ภายใต้ระบบ ISO9001 : 2008 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557 ภายใต้นโยบายคุณภาพ

“มุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพดี ส่งมอบตรงเวลา
เต็มใจบริการลูกค้า พัฒนายั่งยืน”